Wentylacja i klimatyzacja

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być przygotowana zgodnie z podstawowymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze ocenić jej najsłabsze punkty. W współczesnym obowiązku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Dokument ten etapowi dla biura interesującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do projektu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W sensie zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, używane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty rzeczy nie jest możliwe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w trybie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Leczenia te przynoszą spodziewany wynik finansowy, i przede wszystkim przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najważniejszy czynnik skutecznej, a tym tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za jakimś razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.